VNG Career Site Header

Sinh viên và VNG

Chia sẻ bài viết

  • Logo Footer
  • Logo Footer

Chăm sóc sức khỏe

05:22 AM | 20/01/2022

Ngoài việc thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm y tế theo chính sách Nhà nước, VNG còn hỗ trợ nhân viên các gói bảo hiểm công tác, bảo hiểm tai nạn và khám sức khỏe định kỳ.