VNG Career Site Header

Sinh viên nên biết

Chia sẻ bài viết

  • Logo Footer
  • Logo Footer

Bài viết liên quan

Học hỏi

07:34 AM | 31/03/2022

"Không ngừng học hỏi" là điều mà VNG luôn động viên các Starters: Học hỏi từ trong những dự án đầy thách thức, từ đồng nghiệp, từ sách vở, đồng thời từ rất nhiều những chương trình đào tạo cả chuyên môn và kỹ năng mềm mà VNG xây dựng.