VNG Career Site Header

Sinh viên và VNG

Chia sẻ bài viết

  • Logo Footer
  • Logo Footer

Bài viết liên quan

Trao quyền

03:53 AM | 23/03/2022

Chiến lược phát triển con người của VNG được thể hiện ngay trong cách thức tổ chức doanh nghiệp: cấp dưới được ra quyết định nhiều hơn. Chúng tôi tin rằng, việc trao quyền cho nhân viên là cực kì quan trọng, giúp cho mỗi người đều được lao động và sáng tạo đúng với vị trí của mình và giúp cả tập thể kết nối mà không bị gò bó bởi luật lệ và sự kiểm soát.