The environment drives creativity,
VNG-ers open-mindedly welcome those
who dare to embrace the challenges
to pursue passion

3D Environment Artist

Code: 20-DnD-0597
Location: Tp.Hồ Chí Minh
Salary: Agreement

Why should you apply for this position?

Description

-      Phối hợp cùng team sáng tạo và hậu kỳ thực hiện model, texture, shade, light và render các scene, environments & assets cho các video quảng cáo full CGI & live action

-      Research, kết hợp các ref, assets khác nhau để tạo ra concept environment phù hợp với từng dự án

-      Giúp xác định quy trình làm việc phù hợp, hiệu quả, kỹ thuật và thẩm mỹ cho các cảnh quay và trình tự nhất định.

-      Giúp theo dõi các vấn đề render và hỗ trợ tối ưu hóa quy trình công việc và thời gian render

-      Duy trì chất lượng công việc cao và đồng bộ khi kết hợp nhiều cảnh quay..

-      Hoàn thành các nhiệm vụ được yêu cầu trong thời hạn nhất định.

-      Liên tục cập nhật và đề xuất ứng dụng các kiến thức mới, kỹ thuật mới. Đồng thời thực hiện các buổi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong nội bộ.

-      Học nhanh kỹ năng mới khi được yêu cầu.

Requirements

-      Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương tự.

-      Có khả năng sáng tạo và tư duy mỹ thuật tốt

-     Thành thạo modeling, texture painting, lighting & rendering

-      Có khả năng Manipulation từ nhiều hình ảnh khác nhau để tạo ra concept scene & environment

-      Thành thạo layout và compositing cho environment

-      Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

-      Kinh nghiệm giải quyết vấn đề sáng tạo.

-      Có tinh thần trách nhiệm, sự chủ động cao, biết phối hợp với tập thể trong công việc.

-      Ưu tiên ứng cử viên biết thêm một hoặc nhiều kỹ năng sau: on-set supervision, video editing, compositing, 2D/3D VFX, Tiếng Anh tốt.

-      Có hiểu biết về Unreal Engine là lợi thế

-      Có hiểu biết về game là lợi thế

SEARCH
FOR CAREER OPPORTUNITIES

REGISTER FOR
JOB INFORMATION

ADVICE
FOR
APPLICANTS

Your CV should be carefully prepared to impress the employers. If your CV is general and there is nothing outstanding, do not send to us. A good CV should be presented clearly, well-organized with the specific and oblivious objective; fully expressed with your experience, qualifications, skills ... Especially, your CV should contain the highlight information which you want to convey to the employer.

> READ MORE