The environment drives creativity,
VNG-ers open-mindedly welcome those
who dare to embrace the challenges
to pursue passion

Senior Operations Executive

Code: 21-SMC-0901
Location: Tp.Hồ Chí Minh - Hà Nội
Salary: Agreement

Why should you apply for this position?

Description

 • Quản lý số liệu, chi phí:
  • Kiểm soát, đối chiếu chỉ tiêu kinh doanh và thực tế thực hiện
  • Nhắc nhở kinh doanh kịp thời cập nhật thông tin trên hệ thống công nghệ thông tin
  • Thanh toán, tạm ứng các chi phí của bộ phận, nhắc nhở các thành viên về các khoản tạm ứng/ tạm ứng quá hạn
 • Hỗ trợ dự thầu:
  • Tiếp nhận và thực hiện các Hồ sơ tham gia chào thầu từ các Nhân viên kinh doanh
  • Soạn thảo công văn liên quan đến Hồ sơ thầu
  • Làm bảo lãnh với ngân hàng: Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng
  • Quản lý các Hồ sơ mời thầu
 • Hỗ trợ Dự Án:
  • Hỗ trơ các cấp quản lý bộ phận kinh doanh kiểm tra tính hợp lí của Dự toán, PO, Hợp đồng
  • Báo cáo theo quy định của công ty như báo cáo tuần, quý, tháng và báo cáo theo dự án
  • Trợ giúp các công việc hành chính khi triển khai dự án trong nhóm khi cần thiết.

Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin hoặc Tiếng Anh
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có kiến thức và am hiểu về công việc hỗ trợ kinh doanh
 • Am hiểu các quy định về đấu thầu
 • Khả năng giao tiếp
 • Khả năng viết và tạo lập văn bản, soạn thảo hợp đồng.
 • Thành thạo MS Office
 • Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết khá

SEARCH
FOR CAREER OPPORTUNITIES

REGISTER FOR
JOB INFORMATION

ADVICE
FOR
APPLICANTS

Your CV should be carefully prepared to impress the employers. If your CV is general and there is nothing outstanding, do not send to us. A good CV should be presented clearly, well-organized with the specific and oblivious objective; fully expressed with your experience, qualifications, skills ... Especially, your CV should contain the highlight information which you want to convey to the employer.

> READ MORE