The environment drives creativity,
VNG-ers open-mindedly welcome those
who dare to embrace the challenges
to pursue passion

Data Engineer

Code: 20-MPS-0083
Location: Tp.Hồ Chí Minh
Salary: Agreement

Why should you apply for this position?

 • Được phát triển game 3D FPS chất lượng cao cho thị trường global
 • Được làm việc với đội ngũ phát triển game hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành
 • Luôn đi đầu áp dụng những công nghệ mới (VR, AR, AI, gần nhất là Game Framework) để cạnh tranh với các game tốt nhất trên thế giới.
 • Career path của bạn sẽ phát triển theo hướng chuyên sâu về chuyên môn, cơ hội trở thành chuyên gia trong ngành về lập trình game
 • Định kì tổ chức Game Jam nội bộ để tự do sáng tạo ý tưởng game mới

Description

 • Tổng hợp các tập dữ liệu liên quan đến game/marketing và xây dựng các công cụ phục vụ cho các nghiệp vụ/ các công việc hàng ngày/ quyết định của phòng ban
 • Làm việc với team marketing & team product để xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu, hệ thống báo cáo cho phòng ban
 • Sử dụng các công cụ (BI Tool) để trực quan hóa báo cáo/ dashboard, diễn giải dữ liệu và phân tích kết quả bằng các kỹ thuật thống kê

Requirements

 • Hơn 1 năm kinh nghiệm trong thiết kế, triển khai và bảo trì data pipeline
 • Có khả năng lập trình tốt với một trong các ngôn ngữ sau : Python, Java, Scala, C++ …
 • Có kinh nghiệm làm việc với Google Cloud Platform, Big Querry
 • Có kinh nghiệm xây dựng với các Database có cấu trúc và phi cấu trúc: MySQL, PostGres, Cassandra, HBase.
 • Có kinh nghiệm hỗ trợ và làm việc với các nhóm chức năng/bộ phận.

SEARCH
FOR CAREER OPPORTUNITIES

REGISTER FOR
JOB INFORMATION

ADVICE
FOR
APPLICANTS

Your CV should be carefully prepared to impress the employers. If your CV is general and there is nothing outstanding, do not send to us. A good CV should be presented clearly, well-organized with the specific and oblivious objective; fully expressed with your experience, qualifications, skills ... Especially, your CV should contain the highlight information which you want to convey to the employer.

> READ MORE