Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Housekeeper

Mã vị trí: 18-AF-1082
Nơi làm việc: Bangkok
Lương: Thỏa thuận

Tại sao bạn nên ứng tuyển vào vị trí này?

- Competitive salary.
- Work in friendly environment.

Mô tả công việc

1. Daily Tasks:

- Cleaning office, included:
- Cleaning working table of staffs.
- Cleaning other tables in office.
- Cleaning glass doors in meeting room, main door, window, etc.
- Sweeping floor, cleaning floor (pantry area).
- Dish washing.
- Dumping trash.
- Other tasks assigned.

2. Weekly Tasks:
- Cleaning carpet with vacuum cleaner once a week before 9:00 or after 18:00 pm.
- Cleaning refrigerator, included tidying drinks or food, throw damaged ones.

Yêu cầu

3. Working hours:
- From 9:00 am to 18:00 pm (Monday to Friday).
- The day cleaning carpet can start working before 9:00 am or after 18:00 pm.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP