Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

General Accountant

Mã vị trí: 19-F&O-1153
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Tại sao bạn nên ứng tuyển vào vị trí này?

 • Opportunity to be a part of Fintech Business with ZaloPay product - expected to be one of the leading e-payment products in Vietnam
 • Working in a trending technology business and challenging environment
 • Opportunity to work with the modern Finance & Accounting systems (Oracle, ERP)
 • To be trained and rotate to many functions of Accounting team (General acc, Bank acc, Tax acc,...) and develop a full skillset in Accounting area

Mô tả công việc

 • Daily Reconcile escrow bank statements with transactions on ZaloPay or 123Pay system on tool and then upload data into Accounting software (ORC_ERP), and make the reconciliation after upload data
 • Daily checking settlement reports which are prepared by Operation team, import or input accounting entries into Account Receivable Module and then transfer to the Payable accountant for making payment for merchants
 • Daily Checking escrow bank statements and answer the settlement status of the transaction to Operation team or CS team
 • Monthly prepare merchant balance report and make the reconciliation with ZaloPay system

Yêu cầu

 • Knowledge of accounts receivable and payable
 • Knowledge of office administration and procedure
 • Knowledge of general bookkeeping procedures
 • Knowledge of general accounting principals
 • Proficient in relevant computer software, (familiar with Oracle ERP is the priority)
 • Knowledge of regulatory standards and compliance requirements
 • Knowledge of payment gateway or e-wallet industry
 • 1-3 years accounts receivable and general accounting experience

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP