Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

FP&A Senior Executive

Mã vị trí: 20-FA-0785
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Review and support the creation of financial plans for business units. Work closely with BUs to evaluate report and benchmark budget usage against key performance indicators and investment framework.
 • Analyze and review operational performance and recommend actions for improving allocation of resources in line with short-term goals and long-term strategies. Provide expert advice on accounting, taxation and financing for business units, including existing operations, new investments and overseas expansion.
 • Implement requests for expense activities and establish a strong commitment to proactive budget management, cost tracking system.
 • Engage work in a data-centric manner by leveraging internal financial data combined with external data sources with the purpose of financial analysis, forecasting and performance analysis.
 • Perform data collection and reconciliation, proactively update financial system with business changes, commit to the report’s quality and timeline

Yêu cầu

MUST HAVE
 • University graduate with 3 to 5 years of experience in Finance/Auditing/Accounting
 • Effective analytical and problem solving skills
 • Mentally agile, proactive attitude and effective written & verbal communication, both in English and Vietnamese
 • Strong integrity, self-motivated and able to embrace challenges
NICE TO HAVE
 • Familiar with financial marketing, budgeting & forecasting, financial analysis, data management
 • Proficiency in Oracle/Business Intelligence is a strong plus.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP