Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Product Owner, ZaloPay (Billing)

Mã vị trí: 19-BM-0157
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Tại sao bạn nên ứng tuyển vào vị trí này?

 • Be responsible for the key payment scenario of ZaloPay (Billing) from featuring to operation. Embracing BIG challenges of making ZaloPay changes the payment behavior of Vietnamese people.
 • Opportunity to join & be challenged in many parts of product development & operation, eg. Product build, operation, marketing, triggered promotion…
 • Opportunity to grow as Business Owner or Product owner of ZaloPay payment scenarios.
 • You have freedom to discuss, speak up your voice with Billing team in order to build up the Excellent Billing feature for user experience.

Mô tả công việc

 • Perform analysis to understand & track product performance, user behaviors and pain points to feedback for product development.
 • Working and coordinate with Biz owner/ BD to understand the business needs for product requirements. Responsible for full product development tasks such as analyzing, conceptualizing, prototyping, spec writing.
 • Working and coordinate with Technical & QC team to implement the product requirements.

Yêu cầu

 • Experienced in product operation (preferred candidates from Fintech or Ecommerce background)
 • Ability to think critically, analyze and solve problems with a strong attention to detail.
 • Able to understand and represent business and user needs, distilling insights to set strong road map that meet short and long term needs.
 • Excellent organizational and communication skills.
 • Experience working directly with software engineers and other team.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP