Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior Software Engineer (Java)

Mã nghề nghiệp: 17-FIS-0033
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Participates in the design, development and implementation of integrated applications shus as oracle ERP, HRMS, Eform, zalo, payment system...
 • Provide technical direction and system architecture for individual initiatives;
 • Develop high-volume, low-latency applications for financial system, delivering high-availability and performance;
 • Ensure the best performance, quality and responsiveness of the applications; 
 • Prepare and produce releases of software components;
 • Support continuous improvement by researching new alternatives and technologies and presenting these for architectural review;

Yêu cầu

 • At least 5 years of application programming experience;
 • Strong experience with Java/J2EE, Spring framework, JDBC, Hibernate;
 • Good knowledge of Object-oriented analysis (OOA/OOP) and design patterns;
 • Good Knowledge of Relational Database (Oracle, Mysql);
 • Familiarity with caching (Memcache, Redis);
 • Familiarity code versioning tools such as SVN, Git, etc;
 • Familiarity with build tools such as Jenkins, Ant, Maven;
 • Good working knowledge of Linux/Unix;
 • Able to prioritize and execute tasks in a high-pressure environment;
 • Strong, effective problem solving skills;

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP