Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Risk and Security Audit Manager

Mã vị trí: 18-SDK-0812
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Tại sao bạn nên ứng tuyển vào vị trí này?

  • Work with the leading experts in technology in Vietnam (including: software, system, network, security).
  • Play an important role to improve performance, security, reliability and availability of large and complex systems.

Mô tả công việc

  • Achieves system security operational objectives by contributing information and recommendations to strategic plans and reviews; preparing and completing action plans; implementing production, productivity, quality, and customer-service standards; resolving problems; completing audits; identifying trends; determining system improvements; implementing change.
  • Advise senior management by identifying critical security issues; recommending risk-reduction solutions.
  • Accomplishes system security and organization mission by completing related results as needed.

Yêu cầu

  • BA/BS Degree. Preferred in Engineering, Computer Science, Computer Information System.
  • 5+ years relevant experience.
  • Knowledge of Python and Shell scripting.
  • Experience with Vulnerability Scanning Tools: Acunetix, Nexpose…
  • CISSP, CEH, ISO27001, or other relevant certifications is a plus.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP