Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Data Engineer (Hadoop/Spark)

Mã vị trí: 18-DP-1046
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Tại sao bạn nên ứng tuyển vào vị trí này?

  • Support playing our games during work hours to get better insights
  • Have opportunities to challenge yourself with new career path in Software Engineering when taking part in R&D the Big Data Solution

Mô tả công việc

  • Handling data quality (cleaning, data mapping / transformation, standardization…) for delivering clear business insights from a variety of raw data sources.
  • Follow up the data incident in order to guarantee the data quality. 
  • Develop the solution for big data platform.

Yêu cầu

  • Master the relational SQL (a must) and NoSQL databases.
  • Working experience with at least one of these technologies: Scala, Python, Spark (a must)
  • Experience with data pipeline and workflow management and big data tools: Hadoop, Hive, Airflow Oozie, Spark, Kafka, Pig, etc
  • Experience with Cloudera or Hortonworks (optional)
  • Experience in playing games is a plus

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP