Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior Software Engineer (Java Full-stack)

Mã vị trí: 18-IAAS-1108
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Tại sao bạn nên ứng tuyển vào vị trí này?

 • Opportunity to work & learn with cloud services: cloud server, CDN, live streaming, object storage, cold storage, IoT, Big Data, ...
 • Chances to research and learn new technologies: docker, kubernetes, virtualization, openstack, swift, ceph storage ...
 • Work in dynamic environment, challenges, opportunities for promotion

Mô tả công việc

 • Develop back-end & front-end for Cloud product & CDN (content delivery network)
 • Contribute to knowledge sharing and continuous improvement activities
 • Integrate new components and technologies into existing software systems and architectures
 • Work closely with business analysts and software architects to design reliable, secure and highly efficient systems; participate directly in technical decisions

Yêu cầu

 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Proven work experience as a Full Stack developer
 • Highly experienced with Java
 • Experience with technologies/frameworks/libs such as: J2EE technologies, Servlet/JSP, MVC/Spring Framework, Hibernate, REST/SOAP (Apache CXF, ...), JavaScript, Jquery, HTLM5, Bootstrap
 • Have experience on microservices architecture applications
 • Experience using: MySQL, Tomcat, Apache, Nginx, Linux based OS (ubuntu, centos, ...)
 • Full-stack mindset, always willing to go beyond borders
 • Quick and motivated in learning

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP