Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior Software Engineer

Mã vị trí: 19-IAAS-0126
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Tại sao bạn nên ứng tuyển vào vị trí này?

 • To gain practical experience in implementing products & services of Cloud Computing, such as Content Delivery Network, live streaming services, cloud server, object storage, Big Data ...
 • To research deeply cutting-edge technologies and large-scale systems.
 • To develop high quality web applications serving high demands of competitive market and millions of daily-active users.

Mô tả công việc

 • Develop market leading products and services for IaaS portfolio.
 • Work with Team Leader in defining the functionalities and features.
 • Build reliable, scalable and maintainable web applications, added features for high quality products & services, especially in content delivery network, video streaming.
 • Follow Agile practices to deliver clean code to other team members and high quality products to customers

Yêu cầu

 • 1+ year experience in developing web applications, proficient use of Java (Spring, Hibernate(JPA), REST API, Jquery Javascript, Bootstrap Css)
 • 1+ year experience of database application development (RDBMS, MySQL)
 • Knowledge of network and web security (SQL injection, cross-site scripting, HTTP Bot).
 • Knowledge basic of server system services (Linux, HAProxy, Nginx, Apache).
 • Excellent logic and self-study skills
 • Excellent Object Oriented Programming skills
 • Familiar with Eclipse IDEA
 • Familiar with SVN and Git

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP