Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

System Engineer

Mã vị trí: 19-SDK-0198
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Tại sao bạn nên ứng tuyển vào vị trí này?

 • Working with monitoring system, provide solution to monitor servers/applications of VNG Corporation and VinaData Cloud's customers (monitor 5000+ hosts, 300000+ metrics)
 • Working with real-time processing system and big data (Storm, Kafka, Hbase, Hadoop, ElasticSearch,...)
 • Opportunity to R&D and apply new technologies

Mô tả công việc

 • Manage and monitor all installed systems and infrastructure platform
 • Install, configure, test and maintain operating systems, application software and system management tools
 • Proactively ensure the highest levels of systems and infrastructure availability
 • Monitor and optimize application performance for potential bottlenecks, identify possible solutions, and work with developers to implement those fixes
 • Maintain security, backup, and redundancy strategies
 • Write and maintain custom scripts to increase system efficiency and lower the human intervention time on any tasks
 • Participate in the design of information and operational support systems
 • Provide first level support
 • R&D new technology 

Yêu cầu

 • BS/MS degree in Computer Science, Engineering or a related subject
 • Proven working experience in installing, configuring and troubleshooting UNIX /Linux based environments
 • Solid experience in the administration and performance tuning of database and application stacks (e.g.,Tomcat, Apache, NGINX, MongoDB, MySQL, Big data and processing real-time events,…)
 • Solid experience with monitoring systems (Zabbix, OSSEC, Splunk,…)
 • Experience with automation software (e.g., Saltstack/Ansible/Puppet, Jenkins,…)
 • Experience with virtualization and containerization (e.g., VMware, Openstack, Kubernetes)
 • Solid scripting skills (e.g., shell scripts, Python, Perl,…)
 • Solid networking knowledge (OSI network layers, TCP/IP, Tunnel)

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP