Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

System Engineer

Mã vị trí: 19-DP-0298
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Tại sao bạn nên ứng tuyển vào vị trí này?

 • Have opportunities to challenge yourself with new career path in Software Engineer, Data Engineer when taking part in R&D the Big Data Solution.
 • You skills are going to be developed in the various technical fields: system, network, development and big data.
 • We judge you by your accomplishment, not your spending time.

Mô tả công việc

 • To be in charge of Big Data Platform.
 • Collaborate with Data Engineer team in order to make Platform work smoothly.
 • Automate the daily tasks in Platform for reducing the human effort
 • Develop system monitoring solution for platform.

Yêu cầu

 • Strong background in Linux/Unix Administration and scripting using shell/Python scripts
 • Knowledge of best practices and IT operations in an always-up, always-available service
 • Container deployments and management: Docker, Docker Compose, Kubernetes, etc.
 • Self driven, Proactive (a must)

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP