Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Software Engineer, ZaloPay (PHP)

Mã vị trí: 19-T&G-0329
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Tại sao bạn nên ứng tuyển vào vị trí này?

 • Be involved in Fintech business with ZaloPay - expected to be one of the leading e-payment products in Vietnam.
 • Work close with business/ product team to own your own product, to build up and improve product performance.
 • Take part in the product start-up environment and get knowledge from other components of Product development process (e.g. Product, Marketing, Product, Business Development,...)

Mô tả công việc

 • Develop web pages (front-end and back-end) using PHP Laravel, Phalcon framework.
 • Integrate HTML templates with server through RESTFul APIs.
 • Implement business logic at both server and client sides.
 • Optimize and speed up existing web pages
 • Support team to implement some server APIs using PHP, Java or Go.
 • Maintain source code, fix bugs and implement new features into available projects

Yêu cầu

 • 1 or 2 years of experience working PHP Laravel or Phalcon.
 • Strong HTML/Javascript/jQuery/CSS skills
 • Strong MySQL skills and structure DB
 • Knowledge of OOP is a plus
 • Knowledge of micro-service architecture is a plus

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP