Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Software Engineer (PHP)

Mã vị trí: 20-GT-0239
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Develop Web Applications working independently on small tasks and work as a team player, on design and development, in collaboration with other Software Engineers on large application.
 • Design and develop applications using HTML/Javascript in combination with server side technologies like PHP, Java
 • Maintain and modify existing applications on his own as well as under direction from seniors team members.
 • Should be willing to learn advanced tools and technologies
 • Other duties as assigned

Yêu cầu

 • We are looking to hire resources in PHP/MySQL/MSSQL Teams.
 • Skills Required: Applicant should have passion for programming and love for software development. Experience in following tools/technologies is a plus.
 •  Knowledge of Javascript, CSS, XML, XHTML is a must
 • Strong Concepts of Databases (MySQL, MSSQL), Object Oriented Programming
 • Experience about PHP, Java, Python, C, C++, mobile application development is a huge plus
 • Experience about client side javascript libraries like jQuery or prototype is a plus
 • Knowledge and experience in MVC architecture, web framework is a plus: Zend, Drupal, Symfony,..
 • Knowledge about WebServer: Apache, IIS, Ngix
 • Passion and ability to learn new tools and technologies is the key for selection

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP