Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior QC Engineer (IoT)

Mã vị trí: 20-IOTAAS-0712
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

  • Execute all testing activities to improve product quality including both automation testing and manual testing, work closely with the team to deliver the product success.
  • Identify bugs, prioritize and track issues, and report test results to project / product managers.
  • Write and/or update test plans and test cases; execute tests for application releases.
  • Monitor releases as well as playing an active role in researching post-release issues.
  • Take responsibility for certifying the quality of the product.
  • Research new technology about testing.

Yêu cầu

  • Several years of experiences with software development process, especially the software testing process and testing methodologies
  • Strong knowledge about web services/API.
  • Strong knowledge about automation test frameworks like Appium, Selenium Web driver, etc.
  • Strong knowledge about functional testing, regression testing, sanity testing and user acceptance testing.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP