VNG là nơi làm việc tốt nhất trong ngành
Internet, thương mại điện tử với cơ sở
vật chất khang trang, điều kiện làm việc
lý tưởng, những sự đãi ngộ tốt nhất.

 
CUỘC SỐNG VNG

PHÚC LỢI

Ở VNG, năng lực và đóng góp của thành viên được ghi nhận không chỉ bằng khoản lương hàng tháng, nếu bạn làm việc xuất sắc, bạn có thể nhận được thưởng từ dự án, sản phẩm, thưởng cuối năm, cổ phiếu.

> XEM TIẾP

MÔI TRƯỜNG

Ở VNG, năng lực và đóng góp của thành viên được ghi nhận không chỉ bằng khoản lương hàng tháng, nếu bạn làm việc xuất sắc, bạn có thể nhận được thưởng từ dự án, sản phẩm, thưởng cuối năm, cổ phiếu.

> XEM TIẾP