VNG Career Site Header

Chia sẻ việc làm

 • Logo Footer
 • Logo Footer
JOB SEARCH

VNG Cloud, Software Engineer (fullstack Java + Spring Boot, 22-ENG-1225)

OfficialTechSoftware22-ENG-1225
locationTp.Hồ Chí Minh
Xem mô tả bằng
Vietnamese

Mô tả công việc

 • Phát triển các dịch vụ cloud services chạy trên nền tảng web cho VNG Cloud: dịch vụ vServer, vStorage, v.v
 • Tham gia thiết kế hệ thống, thiết kế database, thiết kế chi tiết, thiết kế tài liệu test.
 • Xây dựng các kịch bản kiểm thử ứng dụng.
 • R&D các công nghệ, kỹ thuật mới.
 • Hỗ trợ mentor các bạn freshers, new members.
 • Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo cho người quản lý.
 • Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.
 • Hỗ trợ khách hàng.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin
 • Có kinh nghiệm lập trình từ 4 năm trở lên
 • Có kinh nghiệm về lập trình ứng dụng Web sử dụng các ngôn ngữ lập trình Java, Python, - Angular, Go, Spring Boot, Spring MVC, ...
 • Có kinh nghiệm về lập trình HTML, CSS, JQuery, SQL, ReactJS, làm việc với các cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB, InfluxDB...
 • Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Docker, K8s, Redis, RabbitMQ, ActiveMQ, ...
 • Ưu tiên có kiến thức về System, Network, Cloud Services
 • Kỹ năng giao tiếp, teamwork tốt, tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo. Ham học hỏi, nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận.
 • Có thể làm việc với áp lực cao