VNG Career Site Header

Learning & Development Collaborator

Chia sẻ bài viết

 • Logo Footer
 • Logo Footer

Mô tả công việc/Job description

CollaboratorBusiness SupportHuman Resources22-HR-0992locationTp.Hồ Chí Minh
 • Giám sát thư viện để đảm bảo chất lượng của cơ sở và bảo vệ tài nguyên của thư viện
 • Tổ chức, phát triển và sắp xếp kho thư viện
 • Tiến hành kiểm tra, cập nhật và báo cáo thường xuyên về thông tin cơ sở dữ liệu
 • Xuất bản và cập nhật nội dung trên trang web của thư viện (ví dụ: tóm tắt sách, bài đánh giá, blog, v.v.)
 • Nghiên cứu và cải tiến thư viện dựa trên các nguồn sẵn có
 • Quản lý ngân sách thư viện và thanh toán cho thiết bị mới
 • Hỗ trợ nhân viên với các yêu cầu và thắc mắc liên quan
 • Xây dựng và thiết lập các đề xuất lộ trình học và đọc phù hợp dựa trên nhu cầu của các Đơn vị kinh doanh khác nhau
 • Tổ chức và hỗ trợ các hoạt động, sự kiện nhằm thúc đẩy văn hóa đọc và học tập tại VNG (ví dụ: Cuộc thi Đánh giá Sách, Tặng sách, Hộp học tập, Ngày văn hóa)
 • Các nhiệm vụ liên quan khác do Trưởng nhóm Học tập và Phát triển giao

Yêu cầu/Requirements

 • Có kinh nghiệm với các hệ thống quản lý thông tin, dữ liệu và cơ sở dữ liệu
 • Có bằng cấp về Khoa học Thư viện hoặc Quản lý Thông tin là một lợi thế
 • Kỹ năng tổ chức, sắp xếp để phát triển và duy trì kho thư viện
 • Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan khác
 • Khả năng sáng tạo và quản lý sự kiện để tổ chức và hỗ trợ thúc đẩy văn hóa học tập tại VNG
 • Tư duy dịch vụ khách hàng để mang lại trải nghiệm hài lòng cho các bên liên quan