Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Risk Analyst (ZaloPay)

Mã vị trí: 19-RISK-0945
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Work closely with Risk Policy teams, Risk Data Science, Product team on analyzing and tracking impact of risk rules/policies, effectiveness of rules/policies (false-positive, drop-off rate of challenges…)
 • Deep-dive into fraud cases and abnormal activities of user to define fraudster behavior
 • Build monitoring dashboard to identify abnormal app usage and fraudulent attempts
 • Take appropriate actions to suspected user to stop fraud activities 

Yêu cầu

 • Have 1+ years of experience in Risk Management at bank, payment company, e-wallet company (MUST)
 • Have up-to-date knowledge of authority’s rules and other rules of prohibited products and business activities
 • Communication skills
 • Ability to interpret data, analyze and visualize results with tools
 • Ability to work well in a fast-paced environment
 • Ability to manage multiple tasks and deadlines
 • Fluent in English 

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP