VNG Career Site Header

Sự kiện

banner
  • Hình thức

  • Loại sự kiện

  • Địa điểm

Đang diễn rastudent

ONLINE

08:00 PM | 28/05/2022

Code Tour 2022

Đang diễn rastudent

ONLINE

02:00 AM | 27/07/2022

[Hà Nội] Game Development Fresher 2022 (Đợt 2)

Đã kết thúcstudent

Hà Nội

08:00 AM | 20/06/2022

Game quay số dành cho sinh viên UET - Ngày hội việc làm 29/06/2022

Đã kết thúcstudent

Hà Nội

05:40 PM | 14/04/2022

VNG Game Development Fresher 2022

Đã kết thúcstudent

Hà Nội

09:00 AM | 26/04/2022

VNG Business Development Fresher 2022

Đã kết thúcstudent

ONLINE

08:13 AM | 01/05/2022

Minigame Quay số trúng thưởng - Ngày hội việc làm ĐH Khoa học Tự nhiên...

Đã kết thúcstudent

TP. Hồ Chí Minh

01:00 PM | 31/05/2022

VNG x Thách Thức Tour

Đã kết thúcall

TP. Hồ Chí Minh

08:00 AM | 04/03/2022

VNG Product Case Challenge 2022

Đã kết thúcstudent

TP. Hồ Chí Minh

08:30 AM | 01/02/2022

VNG Tech Fresher 2022

Đã kết thúcstudent

TP. Hồ Chí Minh

11:50 AM | 11/04/2022

VNG Level Up Fresher 2022