Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Associate Data Analyst

Mã vị trí: 19-GS6-1043
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Design and implement visualizations (in BI tool) in response to business needs from relational databases and other source systems
 • Define, measure, report and monitor key performance indicators to ensure continuously improve performance of product and business
 • Work closely with Tech and Business teams in gathering and mining data, producing information analysis
 • Translate numbers from market research, operation, etc. into plain business languages for presentation
 • Making report, analyst report base on request from leaders or other department

Yêu cầu

 • Bachelor’s Degree or equivalent practical experience in Management Information Systems, Data & Analytics, Finance/Economics
 • Excellent analytical and problem-solving skills
 • Good interpersonal and communication skills (Vietnamese for general, English for learning and researching)
 • Familiarity with basic data analysis, and visualization
 • Knowledge and experience in advance data analytic using programming language tools such as SQL, Python or R is a strong plus
 • Great work ethic and a ‘can do’ attitude
 • High level of competencies in Excel and Power point

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP