Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Cash Management Accountant

Mã vị trí: 20-FAPY-0448
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Daily Reconcile escrow bank statements with transactions on ZaloPay product data and then upload data into Accounting software (ORC_ERP), and make the reconciliation after upload data.
 • Daily prepare bank payment voucher or create payment order on internet banking according payment schedule
 • Daily Checking escrow bank statements and answer the settlement status of the transaction to Operation team or CS team.
 • Daily check Escrow bank accounts on SBV report tool
 • Prepare refund transaction on CS_tool according handling process or request from CS, OP or FA team
 • Daily filling accounting document
 • Be trained to handle other accounting tasks from line manager's requirements

Yêu cầu

 • Graduated from related major (Accounting, Finance, Economics, Business Administration, …)
 • Proficient in relevant Accounting Software and Computer Software: Word, Excel. Knowledge of Oracle ERP software is the priority
 • Knowledge of accounts receivable and payable
 • Knowledge of office administration and procedure.
 • Knowledge of general bookkeeping procedures
 • Knowledge of general accounting principals
 • 1-3 years working as Cashier Accountant or Bank Teller. Experiences at payment gateway or e-wallet industry is A BIG PLUS

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP