Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior Market Research Executive

Mã vị trí: 20-UG-0522
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • This team member will conduct and evaluate quantitative and qualitative research to help business identify growth opportunities, develop and optimize product features
 • Work closely with cross-functional teams to identify and evaluate research topics
 • Plan and implement user research strategies and methodologies
 • Perform market and ethnographic research
 • Perform product usability studies with consumers to test new concept, feature, users UI/UX flow
 • Work closely with external research agency to conduct the research project
 • Advocate research findings to diverse audiences through written and oral presentations

Yêu cầu

 • Open level executive to senior executive
 • Interest in Payment Business/ Internet industry
 • Background of Economics, Finance or Business Administration
 • User research experience, both qualitative and quantitative
 • Ability to perform all research-related tasks including research, planning, evaluating, and iteration
 • Ability to develop research design, questionnaire and moderate in-depth interview
 • Ability to formulate specific, answerable, and practical questions
 • Ability to collaborate effectively with stakeholders and act as a strategic partner in product decisions
 • Ability to quickly and effectively share research results
 • A strong desire for creative problem-solving with a positive attitude
 • Time-management skills, curious minded, team work. 

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP