Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Fast-Track Performance Marketing Executive

Mã vị trí: 20-MPS-0603
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Develop UA (User Acquisition) strategy & plan for mobile games meeting studio’s business goals
 • Drive the highest ROI possible for UA
 • Conceptualize, execute and continually optimize UA campaigns on different platforms, including Facebook, Google, and more
 • Analyze data related to UA campaigns, products, users, etc.
 • Conduct researches to understand users, UA channels, competitors, market, etc.
 • Contribute winning ad creative ideas and run creative testing, execute on breakthrough creative strategies
 • Report UA performance to Marketing team & stakeholders
 • Grow and manage marketing partnerships
 • Be responsible for campaign tracking via 3rd party tools

Yêu cầu

Preferred background:
 • Performance Agency (Mindshare, Perfomic, etc.) with 6 months to 2 years of experience
 • Data Analyst in a consumer business
 • Auditing experience in one of the Big4
 • Strong English writing and speaking skills
 • Problem-solving skills, particularly knowing to pose the right questions
 • Can-do attitude
 • Self-motivated with a growth mindset
 • Plus:
 1. Experience managing multiple campaigns and with big budget at the same time
 2. A hunger to be at the forefront of the mobile advertising space and the mobile app market
 3. Proficiency with data analytics tools (such as Excel, Tableau, SQL, etc.)
 4. Strong interest in mobile games

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP