Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior Market Research & Data Analyst

Mã vị trí: 20-FC-0658
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Market Research: 50% 
- Analyze competitive market strategies through analysis of related product, market, or share trends related of bank, fin-tech and E-wallet. 
- Synthesize current business intelligence or trend data to support recommendations for action. 
- Collect business intelligence data from available industry reports, public information, field reports, or purchased sources. 

2. Data Analyst: 50% 
- Use statistical methods to analyze data about fund channel effectiveness & campaign and generate useful business report. 
- Use data to create models that depict trends in the customer base and the consumer population as a whole.

Yêu cầu

- Bachelor degree from Finance/Marketing/Business Administration/Economics/IT 
- At least 3 years of working experience in market research position 
- Solid working experience with reporting packages, databases 
- Knowledge of statistics and experience using statistical packages for analyzing large datasheets 
- Strong analytical skills with the ability to collect, organize, analyst, and disseminate significant amounts of information with attention to detail and accuracy 
- Working experience in Online Payment or Banking is a BIG plus

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP