Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior Business Development Executive (Fund)

Mã vị trí: 20-FC-0833
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

This position is will work at Funding Channel Department of ZaloPay. Funding Channel Department is in charge of market research, explore funding source channels, build-up, and integrating with them. The funding source channels include banks and other sources of fund.

The details responsibility include:

1. Market research:
 • Possess a basic knowledge and understanding of funding source channels in the market.
 • Research and collect all information related to funding source channels such as market trending, the strategy of partners, benchmark with other E-wallets in the market,...
 • Present the research insight and market assessment to recommend for exploring and developing new funding sources for ZaloPay.

2. Partner relation and management:
 • Explore and establish new partnerships with new funding channels’ partners in the market.
 • Negotiate and convince partners to cooperate and integrate with ZaloPay.
 • Negotiate with partner all conditions related to cooperation contract such as system integration, cost, on-boarding process, funding management,…
 • Partner with various cross-functional teams within ZaloPay (E.g. Product teams, Technical teams) to drive the result and implement the integration.
 • Continuously update the situation of partners (their strategy, target or the changes they will make in near future,…) for leader and recommend a solution to improvise.

Yêu cầu

 • Background in Economics, Marketing, Finance or Business Administration.
 • At least 03 years of working experience in a Business Development role.
 • Working knowledge of Fintech sector/ Banking/ E-commerce is a strong advantage.
 • Excellent in communication, negotiation, and interpersonal skills while working collaboratively in a team environment with all levels of the company.
 • Experience with data privacy rules and contracts preferred.
 • Ability to create partnerships both inside and outside of the Product organization.
 • Experience in managing works with details oriented.
 • Very good at English communications (verbal – writing – presentation).
 • Critical thinking and problem-solving skills.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP