Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Data Analyst, ZaloPay

Mã vị trí: 21-ZMP-0273
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Understand data analytics needs of business users in different levels (from Operation to C-suite) to design reporting dashboard and create ad-hoc analyses if requested
 • Create weekly / monthly / quarterly reports summarizing business progresses, emphasizing and logically explaining noteworthy / irregular events
 • Understand product / operation / marketing designs and working flows to detect pain points and suboptimal processes, find their root cause and suggest solution for them

Yêu cầu

 • Strong data mindset, ability to present and prove own arguments with data
 • Constructive curiosity, capacity and willingness to deep dive into a problem to thoroughly understand it
 • Strong knowledge of statistics and application of statistics in analyzing business data.
 • Experience using business intelligence tools like PowerBI, Tableau or Qlik
 • Having aesthetic sense for data visualization and story-telling skill is big plus
 • Experience using computer language for data analysis, especially SQL, R or Python
 • Willingness and capacity to learn new concepts and skills quickly and deeply
 • BS in Mathematics, Economics, Computer Science, Information Management or Statistics

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP