Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Learning & Development Lead

Mã vị trí: 21-HR-0473
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

We are looking for a skilled Learning and Development (L&D) Manager to help our employees advance their skills and knowledge. Your goal will be helping our company succeed by training and developing its personnel.

We expect you to be passionate about helping people learn and grow٫ and to possess excellent communication skills. You should also have experience in designing both class room as well as e-learning courses.

Learning and Development Manager responsibilities are:
 • Prepare and implement learning strategies and programs aligned with the Business needs
 • Collaborate with HRBP’s to review individual and business development needs
 • Deploy different kinds of learning methods companywide٫ such as coaching٫ online training and so on
 • Organize e-learning courses٫ workshops and other trainings
 • Monitor the success of development plans and help employees make the most of learning opportunities
 • Oversee budgets and negotiate contracts
 • Supervise L&D Specialists

Yêu cầu

 • 2+ years' experience of working as a L&D Manager٫ Training Manager or other relevant position
 • Significant experience with effective learning and development methods
 • Experience in project management and budgeting
 • Good knowledge of e-learning platforms and practices
 • Practical experience with MS Office and Learning Management Systems (LMS)
 • Strong communication and negotiation skills٫ with a good ability to build relations with employees and vendors;
 • Strong organizational skills with business-oriented thinking
 • Bachelor /Master degree in Business٫ Psychology or other related area.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP