Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Marketing Executive

Mã vị trí: 19-GSN-0180
Nơi làm việc: Bangkok
Lương: Thỏa thuận

Tại sao bạn nên ứng tuyển vào vị trí này?

 • Work with Professional Game Developer team of Top Vietnamese Technology Company in an international environment
 • Being trained and updated knowledge about Game Industry, necessary soft skilled to serve for the work (Research, Analyst, Communication,…)

Mô tả công việc

 • Work with other team members to CREATE and EXECUTE the Social/ Content plans for products
 • Digital marketing and outreach activities to promote content executions
 • Manage and push community activities

Yêu cầu

 • Computer skills: Proficient in MS Office and typing skill
 • Fluent in English, good writing skill for both English and Thai
 • Participated in many social activities on Facebook, experienced in managing or being a fan-page moderator is an advantage
 • Be workaholic in order to improve skills and gain experiences in the shortest time
 • Having a ‘Will-Do’ attitude and willing to take on difficult tasks so as to improve analytical & problem-solving skills
 • Be willing to share to build an effective Team and to achieve your goals and your objectives

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP