Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Marketing Executive

Mã vị trí: 19-PP-0958
Nơi làm việc: Jakarta
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Research and support Marketing manager in marketing strategy for Indo market
 • Plan and implement marketing campaign, marketing content plan that are suitable with game product
 • Work closely with product and design team to executive on digital platform such as Facebook, Google, Apple Search App
 • Track and monitor data to optimize campaign, ensuring marketing KPIs
 • Keep up with current social trends and apply appropriately to digital campaigns
 • Work with third-party partners (KOLs, Influencers, Streamers, production house,etc.) for booking or producing commercial clips

Yêu cầu

 • Indonesia nationality
 • Bachelor degree in marketing or equivalent
 • At least 1 year experience in Advertising/ Digital Marketing
 • Good knowledge in Google, Facebook and another platform
 • Strong quantitative and analytical skills including working with budgets and numbers
 • Ability to work under pressure and meet deadline
 • Fluent spoken and written English
 • Be globally-minded and comfortable working with people from a different cultural background
 • Availability to travel to Vietnam for training or meeting

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP