Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Marketing Executive - ASO

Mã vị trí: 20-MPS-0081
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • You will manage App Store Optimization for the MPS portfolio of games, which includes:
 • Be responsible for growing our apps organically, on both Google Play and iTunes.
 • Keywords optimization: Research, track and analyze our keywords, as well as our competitors
 • Conversion rate optimization:
 • Research store creatives, provide detailed description for graphics designers, responsible for store creatives quality;
 • Planning and implementing A/B testing store listing
 • Keep your knowledge up to date regarding new algorithm, market trends and services (Apple App Store and Google Play Store)
 • Report ASO performance to Marketing team and Stackholders
 • Working closely with UA team to maximize UA campaign performance
 • You will be working with departments such as the Operations, Product, Game Design to monitor performance of products and corresponding support metrics
 • Participate in planning and launching new products
 • Customer services:
 • Talks to customers via email, google play console/ itunes connect, or social media to resolve their questions or concerns
 • Identifying customer needs and communicating them to the relevant teams

Yêu cầu

 • At least 1-2 years of proven ASO experience
 • You are fluent in written and spoken English
 • Know GGP /Apple App Store dashboard (developer view + user view), policy
 • Experience working with ASO/3rd party tools (such as AppAnnie, SensorTower, etc.)
 • Test-driven mindset (always on testing-mode, always desire to get better KPI)
 • Proactive learner: keep on the edge with market trends, store updates, new algorithm, store creatives, etc.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP