Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Senior Marketing Executive

Mã vị trí: 20-SMC-0199
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Receive requests from relevant departments and develop execution plans, management and implementation of KPI-based marketing campaigns.
 • Implements marketing and advertising campaigns, preparing marketing and advertising strategies, plans, and objectives; planning and organizing promotional presentations; and updating calendars.
 • Developing strategies and managing marketing campaigns across print, broadcast and online platforms to ensure that products and services meet customers’ expectations and to build the credibility of brands
 • Supervising advertising, product design and other forms of marketing to maintain consistency in branding
 • Organising events such as product launches, exhibitions and photo/video shoots.

Yêu cầu

 • Degree qualifications (Bachelors in relevant subject);
 • At least 2 year experience working as Senior/Marketing Specialist in hi-tech industry
 • Good teamwork skills
 • Having Leadership Skills & Management
 • Knowledge of the most up to date trends in the world of marketing.
 • The capacity to work flexible hours while remaining analytical and thorough.
 • Experience in a dynamic start-up or high growth environment is preferred, where the candidate has experienced triple digit growth and the people and systems dependencies that go with that.
 • Good skills at English communication, problem solving, verbal communication.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP