Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Enterprise Account Manager

Mã vị trí: 20-SMC-0387
Nơi làm việc: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Drive revenue and market share in a defined territory or industry vertical
 • Meet or exceed quarterly revenue targets
 • Develop and execute against a comprehensive account/territory plan
 • Create & articulate compelling value propositions around VNG Cloud Services
 • Accelerate customer adoption
 • Maintain a robust sales pipeline
 • Work with partners to extend reach & drive adoption
 • Manage contract negotiations
 • Develop long-term strategic relationships with key accounts
 • Ensure customer satisfaction
 • Develops personal growth opportunities.

Yêu cầu

 • Bachelor degree required in economics, business administration
 • 3-7 years of working experience in sales or business development in technology industry
 • Experience in positioning and selling technology in new customers and new market segments
 • Experience in proactively growing customer relationships within an account while expanding their understanding of the customer’s business
 • Experience in communicating and presenting to senior leadership
 • Track record of developing sustainable new business
 • Good communication skills

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP