Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Associate Marketing Executive

Mã vị trí: 20-TnG-0421
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Support with marketing plan & work with line manager to conduct all Trade Marketing activities which is included:
  • Actively propose, monitor plans for events, campaigns, promotion activations or others with specific goals.
  • Collaborate & keep relationship with key partners.
  • Coordinate with internal teams, agencies for setting up events, promotion activation,… (POSM, content, product display,..)
2. Research for customer’s insight, market trend to propose suitable plans in order to achieve KPI.
3. Evaluate the marketing activities results and report to line manager.
4. Other tasks assigned from Line Manager.

Yêu cầu

  • 1 year experience in related field (Offline MKT, BTL, partnership management)
  • Graduated from related major (Marketing, Economics, Business management, …)
  • Ability to work and coordinate with internal & external teams to implement plans effectively.
  • Planning skills, Time management skill, Negotiation skills, Problem Solving skills
  • Skills in displays, promotions and below-the-line activities development
  • Positive attitude & can-do thinking, willing to learn.
  • Have experiences in F&B , travelling or Public Transportation field is an advantage.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP