Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Marketing Manager

Mã vị trí: 20-IGS1-0680
Nơi làm việc: Bangkok
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

VNG Thailand is seeking a highly-motivated Marketing Manager that will be responsible for developing and supporting all the planning, communication strategy, creative asset production, and execution of marketing tactics for a variety of assigned mobile games.

  • Lead developing go-to-market strategies by conducting competitive market analysis trend, product branding, positioning, and campaign narratives
  • Create campaign strategies in partnership with Thai marketing teams, channel owner team and product teams that will hit the mark in cultural-relevant ways for players in Thailand
  • Inspire, lead and coach local marketing associates who are responsible for local marketing programs
  • Evaluate and advocate new programs and campaigns
  • Conduct consumer research and regularly report findings to executive leaderships

Yêu cầu

  • 5+ years’ experience in digital marketing or brand management role in gaming business.
  • Overall understanding of the mobile marketing ecosystem including user acquisition, product marketing, games as service, app store optimization, and community management
  • Strong analytical skills and ability to develop actionable plans based on insights
  • Strong problem-solving ability, including metrics-driven thinking
  • Experience working with cross-functional teams and building strong relationships with key stakeholders

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP