Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Account Manager

Mã vị trí: 21-ZMP-0485
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

A. Growth responsibility
 • Goal & Budget cascade to Key Account Executive (KAE)
 • Define Coordinate and implement the growth strategy for the whole assigned category ensuring alignment with ZaloPay merchant business goals.
 • Play as advisor to Guide KAE in planning the key initiatives/ marketing campaigns for Merchants to drive success.
B. Team building & management
 • Supervise, train and mentor team members to build up the strong KA team.
 • Ensure appropriate allocation of business development resources (human & financial resources) to meet business goals
 • Oversee the execution of team members to make sure the integration plan are finished as committed timeline & meet the output quality.

Yêu cầu

 • From 5-7 years experiences with Key Account roles, candidates who have background in Rail Hailing, Shipping, Transport or in Entertainment will be a plus.
 • From 3 years of team management with the scope from 3 members or above.
 • Demonstrable ability to communicate, present and influence key stakeholders at all levels of an organization.
 • Proven ability to juggle multiple account management projects at a time, while maintaining sharp attention to detail.
 • Excellent listening, negotiation and presentation, ability to work under pressure, excellent communication skills, teamwork, leadership, high adaptability, self-motivation, and able to inspire others.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP