Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Product Owner

Mã vị trí: 20-HR-0273
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

  • Translate business requirements of into product requirement. Product design for single module.
  • Collaborate & align with cross teams (Dev, UED). Ensure Dev team to understand the specifications to deliver quality product within timeline.
  • Understand user behaviors through research, observations, data analyze.
  • Understand data product performance metrics. Understand the logic of E2E product. Has data driven improvement mindset.

Yêu cầu

  • 3+ years experience in product management or related role. Previous experience in Payment or Ecommerce industry is a plus.
  • Good understanding on Payment channels, Payment technologies.
  • Experience working with Business & Development teams. Experience in working with business requirements and define to PRDs.
  • Familiar with agile working process.
  • Fluent communication in English.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP