Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Multimedia Design Collaborator

Mã vị trí: 20-CBC-0391
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

  • Create design direction, key visual for branding campaign content: landing page, social media, POSM, animated banner, website,...
  • Video production, offline rough cut/voice/music/animation (2D, GFX, VFX) for marketing activities.
  • Photoshoot and retouch album for all internal/external event.
  • Contanstly learn/research/update new trends/technology in design industry, and contribute in sharing with Creative team.
  • Others tasks assigned by Creative Team Lead and B&C Manager.

Yêu cầu

  • Creative, attention to detail and passion for design, typograhy, art and digital trends.
  • Strong knowledge of Photoshop, illustrator, After effect, Figma.
  • Ability to communicate effectively with team.
  • Good attitude ( team working, respect of colleagues)
  • Be able to work under tight deadline and pressure

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP