Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Associate Product Manager

Mã vị trí: 20-IGS1-0767
Nơi làm việc: Bangkok
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • Take part in the whole process from game selection to launching of Thailand country team
 • Take care of centralized services such as building and maintaining CS, payment gateway, etc. to ensure the service for game studios
 • Manage and review multi product plans, in-game events for mobile games to convert free users to paying users.
 • Improve data analysis and game No. performance, manage and solve risk or incident of products.
 • Manage each product groups include games performance and member.
 • Work directly with Marketing leaders for plan of marketing applied onto product.
 • Review monthly product report, complete games research or other reports related to mobile for managers if any

Yêu cầu

 • Thai nationality
 • At least 3 years experience in game industry in Thailand with deep understanding about the market and users
 • Experience in building a team and managing people
 • Responsible and result oriented
 • Experience in Game Operation and interested in playing mobile game.
 • Understanding mobile market and mobile game.
 • High responsible and management skills.
 • Good communication in English.

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP