Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Product Owner - ZaloPay (Promotions)

Mã vị trí: 21-ZPO-0065
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

  • In-charge for BRD of campaign by campaign from all merchant of ZaloPay, included but unlimited to analyze the requirement, align between promotion core and product feature line abilities to work on Product Design Requirement.
  • Coordinate with design, 3rd party partner product/ dev to tracking and make sure the implement will be deploy as same as requirements in product design.
  • Keep in track with PM for timeline commitment.
  • Considering for CS-Tool, Product Ops on support and config before and while campaigns on going.

Yêu cầu

  • About 1 year experience in BA, PO or similar role.
  • Immediate English skills.
  • Deeply knowledge in fin-tech, bank & finance OR experience in e-com promotions is a plus.
  • Strong logically mindset and details in working.
  • Good at time management and teamwork potential. 

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP