Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Brand Manager, ZaloPay

Mã vị trí: 21-UG-0428
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

 • The custodian for ZaloPay brand equity across channels, touchpoints, on always-on manners and for all campaigns
 • Taking the lead on branding projects to increase ZaloPay brand image and affinity amongst all stakeholders - consumer, merchant and community
 • Driving concept, planning and operation management for brand communications including in-house planning and agency management
 • Manage the branding budget for marketing campaigns;
 • Coordinating and planning execution across multiple functional and regional teams to meet deadlines and add value to Marketing team and ZaloPay
 • Monitors brand performance to implement appropriate plan changes.
 • Market research on brand trends and find customer insights regularly
 • Initiating new ideas for test & learn
 • Assisting Line manager on other assigned tasks

Yêu cầu

 • BA/ MBA Business/ Marketing educational background
 • At least 7-10 years of experience in brand management (from branding or creative agencies or from Technology/E-commerce/ big FMCG companies)
 • Experience in Team Management (team size of at least 10 people)
 • Creative and strategic thinking
 • Experience in start-ups is a plus
 • Marketing operational hands-on experience
 • Attention-to-detail, conceptual and structural skill, open minded, highly adaptability.
 • Problem solving, multi-tasking ability to fit into high-speed business pace and fast-changing system
 • Strong presentation, negotiation, leadership and interpersonal skills

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP