Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Software Engineer (PHP)

Mã vị trí: 18-GT-0858
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Tại sao bạn nên ứng tuyển vào vị trí này?

 • Developing the ability to handle logic issues/business, big project with high access, mutation, high performance, high available, high scale, etc
 • Supporting all games of VNG such as H5 games, web games,...
 • Having opportunities to work with a lot of PHP frameworks.

Mô tả công việc

 • Design and develop applications using HTML/Javascript in combination with server side technologies like PHP (using PHP framework)
 • Maintain and modify existing applications on his own as well as under direction from seniors team members.
 • Should be willing to learn advanced tools and technologies
 • Passion and ability to learn new tools and technologies is the key for selection  

Yêu cầu

 • Knowledge of PHP, Javascript, CSS, XML, XHTML is a must
 • Strong Concepts of Databases (MySQL, MSSQL), Object Oriented Programming
 • Experience about client side javascript libraries like jQuery or prototype is a plus 
 • Experience about a PHP Framework, Facebook API/App is a huge plus 
 • Knowledge and experience in MVC architecture, web framework is a plus Laravel, Zend, Drupal, Symfony,..
 • Knowledge about WebServer: Apache, IIS, Ngix is a plus

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP