Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Software Engineer

Mã vị trí: 18-DP-1047
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Tại sao bạn nên ứng tuyển vào vị trí này?

 •  Always update and apply the hot trends technologies in new projects: Javasctip (ES6/7, ReactJS, VueJS...), Python, Scala...
 • Have oppurtunities to challenge your self with new career path in Big Data Engineer, Data Scientist

Mô tả công việc

 • Develop applications (front-end: web, back-end: api, script) for our big data system
 • Architect and develop stable and high available web service
 • Can develop both Front-end and Back-end including scripting
 • Leverage modern technologies to build cutting-edge software

Yêu cầu

 • Preferably at least 2 years of Full-stack web development experience (NodeJS and Python)
 • Hands on experience working with Web Front-end:
 • Experience with Javasctip, ReactJS, Redux and ES6, ES7
 • Experience with a CSS library (Bootstrap, SASS, LESS)
 • Mobile, responsive web or native app development is a plus
 • Hands on experience working with Backend:
 • You have excellent software development skills in multiple languages and environments: Python, NodeJS, Java, Scala…

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP