Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Data Engineer

Mã vị trí: 18-BA-1105
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Tại sao bạn nên ứng tuyển vào vị trí này?

- Opportunity to work with our big data pool of all Game products of VNG in order to build up interesting applications to monitor the growth of products.
- Opportunity to develop on both client side and server side of applications or web service.
- Research new techniques and consultant solutions: Proposing appropriate technology for each project.

Mô tả công việc

- Design and development of our data analytics platform, including data management, system architectures, and analytics tools
- Build out scalable and reliable ETL pipelines and processes to ingest data from a large number and variety of data sources
- Build, deploy and manage services and tools for data products and monitoring, ensuring their usability and performance
- Develop the solution for big data platform

Yêu cầu

- Bachelor in Computer Sciences
- 0-1 years experiences in software development
- Strong Java experience, Git source control
- Experience working with Linux/Unix
- Experience with multiple coding languages and environments: Java, Scala...
- Experience with data pipeline, workflow management and big data framwork: Hadoop, Hive, Oozie/Airflow, Spark, Pig, etc..

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP