Môi trường thúc đẩy sự sáng tạo,
con người VNG cởi mở chào đón
những ai dám đón nhận thách
thức để theo đuổi đam mê.

Software Engineer (PHP Developer)

Mã vị trí: 20-PASS-0061
Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

Developing API for Game Operation Tools, CS Tools
Integrating with existing system and other third party system based on product requirement 
Maintain and support product operation
Read & understand technical specifications, analyze product requirements, design features, implement & test software components
Research & apply technology for new feature and optimize current feature

Yêu cầu

More than 2 years of experience working in PHP Projects;
Having knowledge on Web Service (RESTful) is a must;
Proficient with Laravel or Lumen or Vuejs frameworks;
Experiences in HTML, CSS, Javascript (JQuery, Ajax…), database (MySQL or NoSQL), caching data (memcached, redis, Xcache…);
Deep understanding about OPP, Design Pattern, web security & high performance;
Experiences in large customer base/scaled products;
Experiences with GIT;
Passionate and willing to explore new things/try new technologies;
Able to read/research on English documents

TÌM KIẾM
HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
QUA EMAIL

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ của mình. Đừng gửi cho chúng tôi một bản sơ yếu lý lịch chung chung. Một hồ sơ tốt không chỉ được trình bày rõ ràng, mà còn phải được tổ chức tốt với những mục tiêu rõ ràng, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm bản thân, bằng cấp, kỹ năng…

> XEM TIẾP